Stäng

Ny funktionalitet och uppdateringar för Shopsetup Commerce & CMS.

Utvecklingen av plattformen sker iterativt och kontinuerligt.

2023-11-06

Automatiserad Cookie Consent

I en digital värld som blir allt mer medveten om integritet och dataskydd är det viktigt för företag att hantera cookies för besökare på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Att inte följa regelverket kan innebära påföljder med mycket dryga böter och eller fängelse.

ShopSetups Cookie Consent lösning upprätthåller en korrekt cookiehantering efterhand som det sker förändringar med cookies, script, mm på webbplatsen. Detta möjliggörs eftersom webbplatsen regelbundet scannas och förändringar med cookies registreras. Därtill bevakas regelverk och direktiv kring cookies regelbundet och förändringar redovisas korrekt mot både besökare och webbplatsinnehavare. Sammantaget ger detta en automatiserad och korrekt Cookie Consent lösning som sparar mycket tid och garanterar att regelverket åtföljs till 100 procent. Exempel på funktioner:

Cookie Scanner. Automatisk månatlig cookie deep scan med kategorisering och rapport med beskrivning av alla cookies på din webbplats. Även Scanning bakom inloggning.

Consent Banner. Integrering med grafiskt kundanpassad Consent Banner med cookiekategorisering på samtliga sidor på er webbplats.

Cookie Auto-Blocking. Automatiskt skanning och blockering av tredjepartsskript (som Google Analytics, Facebook Pixel) tills användaren ger sitt samtycke.

Consent Log. Registrera och lagra användares cookie-samtycke som bevis på efterlevnad, inklusive ändringar i cookie-samtycke. Skapar ett detaljerat spår av samtycke med den anonymiserade IP-adressen, landet, samtyckesstatus, datum och tid för samtycke.

Privacy Policy Generator. Skapa en anpassad integritetspolicy som är skräddarsydd för att följa dataskyddsreglerna.

Cookie Policy Generator. Möjligt att skapa en exklusiv cookiepolicy för din webbplats med aktuell information.

2023-05-10

Ny version ShopSetup Commerce & CMS

Uppdateringen av ShopSetup Commerce & CMS till Microsoft .NET Core löper på enligt plan. Lansering av den nya plattformen beräknas till årsskiftet. Microsoft .NET Core är en öppen källkodsplattform utvecklad av Microsoft. Det är ett tvärgående, plattformsoberoende ramverk för att bygga och köra applikationer. .NET Core är en vidareutveckling av det ursprungliga Microsoft .NET Framework och är utformat för att vara snabbare, mer skalbart och mer lättviktigt.

Några av huvudfunktionerna och fördelarna med .NET Core är:
Kompakt och skalbar, stödjer konsolapplikationer och webbapplikationer, öppen källkod, plattformsoberoende samt stöd för moln och mikrotjänster.

Det finns också många andra verktyg, ramverk och bibliotek inom .NET-ekosystemet som bygger på och stöder .NET Core. Detta inkluderar ASP.NET Core för webbutveckling, Entity Framework Core för databasåtkomst och Xamarin för att utveckla mobila appar.

2023-03-08

Avancerad sökfunktion med AI

Sökfunktionen på en webbplats är en central funktion och spelar därför en avgörande roll i att skapa en positiv användarupplevelse. Besökare vill ha en sökfunktion som är snabb, effektiv och hjälper dem att hitta det de söker på ett enkelt sätt. Detta gäller i synnerhet för e-handel för att öka konverteringar och intresse. Efter en noggrann jämförelse över vilka alternativ som finns på marknaden har vi nu valt att integrera Algolia sökfunktion i ShopSetup Commerce & CMS. En av fördelarna med Algolia är att den kan ge realtidsförslag på sökningar och autokorrigering av stavfel. En annan fördel med Algolia är dess avancerade AI-funktionalitet. Algolia använder maskininlärning tillsammans med events för att förstå användarnas sökvanor. Detta innebär att sökresultaten blir mer relevanta och användarna får snabbt tillgång till det de söker efter.

2022-11-22

2FA för ökad säkerhet och trygghet

Tvåfaktorsautentisering adderar ett extra lager av säkerhet som ger trygghet och ökad säkerhet eftersom det minskar risken för intrång av obehöriga i Webbadmin. Vi tillämpar tvåfaktorsautentisering med autentiseringsapp i mobiltelefonen. Microsoft Authenticator, Google Authenticator och Twilio Authy är några välkända appar för autentisering och laddas ner i respektive appstore. iOS har en inbyggd lösenordshantering från och med iOS 15. Om andra autentiseringsmetoder önskas, såsom kod som skickas till mobil eller mail, så kan detta utvecklas till er som en kundanpassning. Kontakta support@shopsetup.com eller 046-15 23 20 för aktivering av 2FA i ert webbadmin.

2022-10-14

Funktion för prisvisning enligt nytt regelverk

E-handlare och fysiska butiker måste visa det tidigare lägsta priset under 30 dagar innan prissänkningen på produkten gjordes.
Komplettering med ny funktionalitet och visning som bl.a. omfattar modul för loggning av priser för aktuella valutor och aktivering och anpassning av prisinformation på produktsidor för slutkunden.

2022-10-06

Uppdatering för säkrare e-postutskick

Uppdatering av plattform för förstärkt verifiering av identitet av e-postserver (autentisering), starkare kryptering och tydlig statistik för uppföljning av e-postutskick.

2021-05-17

Utökad möjlighet att integrera tredjeparttjänster via script

Utökad möjlighet att kontrollera integration av tredjepartscript. Välj själv på vilken sida, vart i koden vilken kategori tredjepartscriptet tillhör. Tredjepartscript kan kategoriseras som nödvändigt, analys och statistik, personalisering eller marknadsföring för att enklare kunna anpassa cookieinställningar.

2021-04-15

Behörighetsnivåer för administratörer

Funktioner som ger utökad möjlighet att skapa multipla behörighetsnivåer med full kontroll över vilka delar av plattformen användaren har tillgång till. Behörighetsnivåer kan vara permanenta eller tidsbegränsade.

2021-03-17

Automatisk bildoptimering

Implementation av funktion som med icke-destruktiv komprimering optimerar bilder. Detta sker helt automatiskt och bitdrar till att minska laddningstid och ge en bättre upplevelse för kund.

2021-02-19

Konvertering till modernt bildformat (WebP)

Funktion som dynamiskt genererar en identiskt version av uppladdad bild till WebP-format. WebP-formatet kan ge upp till 50% mindre filstorlek, vilket bidrar till en snabbare laddning av innehåll.

2021-01-11

Shopsetup Quick Edit

Funktion för enklare/snabbare redigering av innehåll i e-handel. Som inloggad administratör kan man enkelt klicka på det objekt du vill redigera och du tas direkt till rätt plats i publiceringsverktyget. Effektivt och uppskattat av framförallt de som inte dagligen jobbar med innehåll på webbplatsen.

2020-11-10

Datafiler för exponering av produktsortiment

Utveckling funktion för generering av datafiler till tredjepartstjänster såsom Google Merchant, Facebook Shopping, Prisjakt eller Pricerunner.

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Total kostnad
Totalt
Till kassan